Řešení rébusu číslo 6

Řešením šifry "EMETDAOMUJJDEHCSDP" je slovo "Medojed". Výsledek získáte tak, že za relevantní budete v šifře považovat jen písmena na té pozici, která odpovídá prvočíslům. Tedy 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19...