Nemocnice

Čisté, bílé postele,
sterilní a chladné,
sestra je dnes ustele,
v těle cosi vadné.

U stropu se houpe hračka,
stěny krášlí obrázek,
jasně vidět "Czech made" značka,
v hlavě plno otázek.

Slunko bliklo skrze okna,
jenom mžik a chvilinka,
mladá sestra samá lokna,
kde je moje maminka?