Ve stopách mistrů

Staří mistři fotografie jsou hodni následování, nikoli však bezostyšného kopírování