Krajina a příroda

Zde můžete hloubat, zda-li by fotografie vypadaly lépe, kdyby do nich nezasahovala ruka lidské civilizace