Zpět

Louka

Hradba lesů je příhodná linie, kterou bych jako děcko překračoval s potlačenou bázní