Zpět

Poker face

Podobný výraz se hodí k lovu mužů a také na poker