Zpět

Praha

Pokus o minimalismus. Kdyby se ta lapma nenakláněla, v okně nebyl ten divný odraz a kompozice byla lepší, šlo by o krásný snímek.