Zpět

Aletheides

Samotné setkání s Aletheidem patří vyjma toho i k prvnímu setkání s větším příběhovým pokrokem