Zpět

Morpheus

Ti bystřejší z vás si jistě všimnou, že jsem v mapě sám. Ano, chtěl jsem si zde v klidu típnout pěkný záběr.