Zpět

Za hranicemi

Vývojáři asi nepočítali s tím, že by ses sem někdo dostal, protože za mými zády ležela podovná nicota, kde končí "kulisy" herního enginu