Zpět

Zmatek

Není snadné se zcela neztratit v té změti zbořenin, kde lecjaké zdánlivě nedospupné okno může vést do interiéru, ten na římsu a ta kamsi do chodby, na střechu, nebo kdo ví kam.