Zpět

Mrtvola

Tenhle típek tu už takhle ležel, když jsem přišel, přísahám! Ostatně on zase vstane...