Zpět

Noční města

Většina měst Oblivionu má v noci své nezaměnitelné kouzlo a genius loci. A nejde pouze o vizuální stránky. Tohle je čas, kdy se okolím nese tiché houkání sov, ambientné hudba a chrápání těch, kteří mohou být oloupeni.