Zpět

Hala

Podobně monumentální haly a schody jsou pro zámky typické a mají ve vás vzbudit dojem majestátnosti místního panovníka