Zpět

Chrámy

Chrámy a kostely zde oplávají monumentální kamennou krásou, ale engine hry nedisponuje možností použít tolik polygonů, aby se vyrovnaly Chrámu svatého Víta