Pharaoh

Jedno moudro tvdrí, že správný chlap by měl zasadit strom, zplodit syna a postavit dům. Ačkoliv první dvě podmínky jsem nesplnil, troufám si tvrdit, že díky Pharaohu a obrovskému množství postavených budov se můžu také považovat za chlapa. Ba co víc, za vychytralého chlapa, protože jednorázová investice do hry je mnohem ekonomičtější, než financování nějaké ženy, popřípadě placení alimentů, nebo pěstování flóry.

Ti z vás, kteří již hráli nějaké jiné hry od Impressions Games, mají asi o základním konceptu Pharaoha jasno. Ostatní se zde pokusím uvést do informačního stavu blízkého první skupině hráčů. Pharaoh je klasické budovatelská strategie, ve které děláte přesně to, co se dá od těchto strategií čekat. Budujete, bouráte a opět budujete své město, dokud nesplníte nutné podmínky k ukončení mise. Pokud neznáte základní principy hry a spoustu důležitých zákonitostí, nemáte moc šancí vybudovat komplexní, prosperující a kulturní město. Z tohoto důvodu se vám v začátcích zpřístupní jen zlomek budov, které budete muset výborně znát v posledních fázích hry. Ruku v ruce s narůstajícím počtem budov poroste i obtížnost hry a požadavky kladené na vaší hlavu. Velkou většinu misí začínáte tak říkajíc na zelené louce, jen s určitým obnosem peněz a s cílem, co asi musíte (a chcete) postavit. A pak už to jde ráz na ráz. Nejprve je třeba vykolíkovat parcely poblíž cesty, do kterých se ihned nahrnou bydlení chtiví osadníci. Posléze jejich život zpříjemníte čistou vodou jídlem a pozdeji i spoustou dalších věciček, bez kterých se žádný domek na vyšší úrovni neobejde. Jak už jsem naznačil, existuje pouze jeden dům pro obyvatele vašeho města, který se sám vylepšuje podle množství zboží které získal od zelené bazaroidní divky a podle počtu služeb, ke kterým má přístup. Pro snadnější pochopení "kde to vázne" si můžete lehce pomocí pravého myšidla zjistit, co chybí tomu kterému domku k postupu do vyšší luxusní třídy. Ovšem nejen kvalita bydlení je alfou a omegou spokojeného budovaní. Bez 100% přístupu hasičů, architektů a policistů, by se všechny stavby, kromě těch ohni, pádu a kriminalitě vzdorných, staly pouze hříčkou osudu a neodvratný konec vašeho města by na sebe nenechal dlouho čekat. Ptáte se v čem vězí ta obtížnost, logičnost a s tím spojená i zábavnost Pharaoha? Na to je lehká odpověď. Všechny výše zmíněné skutečnosti (a spousty dalších) je nutno provádět s rozmyslem a účelně. Bez dostatečného množství farem, lovců, či rybolovníků budou vaše sípky zet prázdnotou, stejně jako bazary a žaludky nespokojeného obyvatelstva. Protože výplaty pracujícím jsou alespoň v počátcích mnohem vyšší, než příjem z daní, budete muset obchodem získat dost peněz, abyste vyrovnali nejen tuto ztrátu, ale i finančí útraty za stavbu budov či oběti bohům. Všechny budovy nutné k tvorbě prosperujícho města je třeba stavět tak, aby k nim mělo přístup co nejvíce lidí. Vysoká neefektivita bude pravděpodobně příčinou nedostatku pracujících, což způsobí nedostatečnou funkčnost budov a posléze i úpadek baráků, prosperity, finančních příjmů, vaší reputace a v neposlední řadě i vašeho sebevědomí.

Jedním z mnoha kladů této hry je i neutuchající roztomilost, vyplývající z nádherné 2D grafiky, příjemné hudby, hezkým zvukům jednotlivých budov a uklidňujícím pocitem z pozorování vašeho prosperujícho, živého městečka, kde vše závisí na všem a jehož pouho pouhé pozorování stojí za to. Není nad to, si po troše toho přemýšlení krapet oddáchnout a zaměřit své oči například na distribuci jídla. Lovci s luky vycházejí z lovecké budovy vyhledají neopatrné pštrosy, skolí je a poté co je odnesou opět do lovecké budovy, je jen otázkou času, až tam z nich udělají poživatelné maso a rozvezou je do sípek. To nemůže uniknou bazaroidní zásobitelce, která se svými dětmi naplní svůj bazar. A pak už stačí aby další dívka v zeleném roznesla jídlo k obyvatelům, což jim může s trochou štěstí pomoci k postupu do vyšší luxusní třídy. A to je pouze zlomek toho, co můžete v pozdejěích částech hry zaujatě pozorovat. Výroba plátna, hrnců, cihel, či piva, sklizně, čilý ruch v docích, rozvoz papyrusu do knihoven a škol, pozorování účinosti lékáren, a nezbytných hasičů, policistů, nebo architektů, je neméně zajímavé. A to jsem nezmínil ani kácení stromu, výrobu dřeva, doly na těžbu několika druhů nerostů a s tím uzce suvisející výrobě tvárnic, šperků, zbraní, či prostému plnění pokladnice díky zlatým dolům. Stejně tak zábava, ať už jde o žongléry, zpěváky, či festivaly pro uspokojení bohů, rozhodně není nezajímavá. Jakýkoliv zásah do takto propracovaného "ekosystému" s sebou přináší velké změny a je opravdu prvotřídní zábavou pozorovat a zkoušet dopad vašich akcí na činnost města. Možná si teď myslíte, že jde o trochu překombinovanou zábavu, ve které se bez prostudovaní tlustého manuálu neobejdete. Není to pravda. Ve hře je přítomna přehledná nápověda a ačkoli je Pharaoh dosti komplexní hra, tak díky logičnosti a přehlednosti herního světa a ovládání, se do ni rychle vžijete. Zvlášť když velký počet misí zaručí, že se s novými vychytávkami budete seznamovat pozvolna a postupně.

Stručně řečeno, Pharaoh je propracovaná, skvěle hratelná a zábavní strategie, kterou ani několik drobných chybek nezbaví titulu skvělá hra.


1,05 MB 1,06 MB 967 kB 1017 kB 1,01 MB 1007 kB 943 kB 814 kB 1011 kB 1,08 MB 1,15 MB 1,06 MB 1,11 MB 1,08 MB 1,04 MB 991 kB 1,02 MB 1,10 MB 697 kB 134 kB

Stručný souhrn