Zpět

Intro

Hra začíná v nevábných a klaustrofobních stokách, aby byl váš šok z otevřené krajiny co největší. Velice mazané...