Zpět

Zpět

Cesta zpět přes již prošlé lokace, jenž nyní již nevyhlížejí tak sterilně, je jednou z nejlepší a nejatmosféričtější částí (nejen) této hry.