Zpět

Sakra

Ano, 4 krát. Jinak řečeno 1 ku 160'000