Zpět

Dům

Občasné klidnější pasáže, kde se můžete kochat hřbitovy, zdánlivě opuštěnými domy či gotickou architekturou, za nějaký čas vždy vystřídá skřek zombií a mnichů, jejichž krev skvěle vytapetuje i bělostný sníh