Zpět

Otvírání pečetí

Nejnižší patro Strážcovi tvrze je zapačetěno důkladně