Zpět

Satelity

Technologická převaha univerzity je patrná nejen na povrchu planety