Zpět

Yes!

Válka mezi komunistickou pakáží a fanatickou verbeží je přínosem pro celoplanetární mír