Zpět

Spolupráce

Pro eliminace nepřítele je třeba spolupráce jednotek a obléhacích strojů