Prvočísla

Definice prvočísla:

"Prvočíslo je takové přirozené číslo (1, 2, 3, 4, atd...), které lze bezezbytku dělit pouze jedničkou a samo sebou, přičemž 1 se mezi prvočísla nepočítá"


Definice Mersennova prvočísla:

"Mersennova prvočísla jsou taková prvočísla, která lze napsat ve tvaru ((2 na p) - 1), kde p je prvočíslo"


Definice dokonalého čísla:

"Dokonalé číslo je takové číslo, které je součtem všech svých dělitelů, vyjma sebe sama"


Stručné info o programu:
Prográmek, který si zde můžete stáhnout má 5 různých režimů:

Hlededání prvočísel na počítači se většinou provádí pomocí tak zvaného Erastotenova síta. Nicméně já jsem zvolil z jistých programátorských důvodů primitivnější, výpočetně náročnější, ale programátorsky snažší metodu, ověřování prvočíselnosti jednoduchý dělením čísel a hledáním těch, která nejdou dělit beze zbytku. Proto u hledání prvočísel a prvočíselných dvojic nedoporučuji z časových důvodů hledat mezi více jak 1'000'000 čísly (pro slabé počítače mezi 100'000). Pro ilustraci uvedu, že na mém Pentiu 4 2,4GHz trvá nalezení prvočísel mezi prvními 1'000'000 čísly zhruba 26 sekund a na Pentiu III 450MHz asi 103 sekund. Pro hledání prvočíselných dvojic jsou časy obdobné. Naopak hledání Mersennových prvočísel, dokonalých čísel a ověřování prvočíselnosti u jednoho čísla je takřka okamžité.