Kubická rovnice

Definice kubické rovnice:

Kubickou rovnici s jednou neznámou nazýváme algebraickou rovnici třetího stupně, tj. ve tvaru ax3 + bx2 + cx + d = 0 kde (a, b, c, d jsou komplexní čísla a zároveň a se nerovná nule)


Stručné info o programu:

V mnou vytvořeném programu lze zadávat za a, b, c, d pouze "rozumná" reálná čísla včetně nuly. To znamená, že například pro a = 0 bude program automaticky řešit rovnici pouze kvadratickou.