Úloha číslo 17 - řešení

1. Jxf7! Kxf7 (nebo 1... 0-0, po čemž jedna z možných variant pokračování - Fritz uvádí více rovnocenných tahů - vypadá takto: 2. Jd6 [Zajímavým, na první pohled slibným, ale podle "názoru" Fritze nikoli korektním pokračováním je možnost: 2. Jxh6?! gxh6 3. Dxe6+ Vf7 4. Ve3 a Fritz hodnotí pozici jako mírně lepší pro bílého] Sxd6 3. Dxe6+ Kh8 4. Sxd6 s výhodou bílého) 2. Dxe6+ Kg6 3. Dxe7 +-


1. Jxf7!