Úloha číslo 15

Již prvním pohledem na šachovnici není obtížné zjistit, že pozice bílého vypadá zajímavěji. Nejen že může příštím tahem sebrat černému střelce, ale i celkové postavení tmavého monarchy je velice nelichotivé. A právě toho se dá krásně využít tahem, jenž jsem při samotné hře nenalezl...


úloha číslo 15


Řešení