Úloha číslo 13 - řešení

1. Sxh7+! Kxh7 (1... Kh8? 2. Dh5 a černý bude muset obětovat dámu 2... Sg5 3. Sxg5 Dxg5 4. Dxg5 Kxh7 aby unikl matu) 2. Dh5+ Kg8 3. Jc6! (získává zpět obětovanou figuru s lepší hrou) g6 (možné je i 3... Se6, kdy má černý za obětovanou dámu dvě lehké figury) 4. Dh6 Je2+ (Jak se zdá, má podle Fritze černý v zásobě ještě pár neškodných šachů) 5. Kf1 (ale ne 5. Vxe2? Dd1+ 6. Kh2 Dxe2 -+) 5... Jg3+ 6. fxg3 Qd3+ 7. Kg1 Sc5+ 8. Kh1 a bílý má podle Fritze jasnou výhodu (přes +- 4.00) i když materiálně vede jen o pěšce


1. Sxh7+!