Úloha číslo 5 - řešení

Tím tahem je: 1. Vxg7! s hrozbou 2. Vxg8 mat a Vxh7 mat. Po jediné obraně 1... Vxg7 přijde 2. Vd8+ a černý může oddálit nevyhnutelný mat o tři tahy pouze trojím obětováním figur: 2... Se8 3. Vxe8+ Jf8 4. Vxf8+ Vg8 5. Vxg8 mat


Vxg7!