Úloha číslo 3 - řešení

1. Vb7+! na což po vynuceném 1... Kxb7 přijde nenápadné 2. Jc5 mat


Vb7+!