Úloha číslo 2 - řešení

...tah 1...Vxg2+!! Partie by mohla dále pokračovat: 2. Kxg2 Sxh3+ 3. Kh2 Dg4 (hrozí 4... Dg2 mat) 4. Jg3 (nebo 4. Vg1 Dh5! [s hrozbou 5... Sf1+ 6. Jh4 Dxh4 mat] 5. Rg3 s velkou výhodou černého) fxg3+ s výhodou černého


Vxg2+!!