Úloha číslo 1 - řešení

...tah 1...Vxf2! Partie by mohla dále pokračovat: 2. Kxf2 Dxh2+ 3. Kf1 Sxg3 (hrozí 4... Df2 mat. K rychlému matu vede i 3... Vf8+) 4. Je4 Vf8+ s brzkým matem


Vxf2!